Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Regels voor stagiaires van buiten de Europese Unie versoepeld

Met ingang van 23 mei 2018 zullen de regels voor tewerkstelling van niet-EU stagiaires worden versoepeld. Niet langer is vereist dat de stage noodzakelijk is om af te kunnen studeren. Voorwaarde voor afgifte van de TWV is dat er een stageovereenkomst wordt overgelegd, waarin duidelijk wordt gemaakt wat de educatieve doelstelling of leercomponent van de stage is. De stage mag namelijk niet in de plaats komen van een reguliere baan.

Ook wordt het mogelijk voor een stagiaire om een stage te lopen bij een werkgever in Nederland indien hij op het moment van aanvraag van de tewerkstellingsvergunning ten hoogste twee jaar beschikt over een diploma. Indien de buitenlandse student zijn diploma al heeft behaald, dient de stage wel aan te sluiten bij zijn afgeronde opleiding. 

Deze versoepeling van de regels is een gevolg van de implementatie van de nieuwe EU richtlijn 2016/801 die ziet op onder andere de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages en vrijwilligerswerk.