Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Rijkswet op Nederlanderschap aangepast

De Rijkswet op het Nederlanderschap heeft in zijn algemeenheid als eis (uitzonderingen daargelaten)  dat de vreemdeling die naturaliseert tot Nederlander afstand moet doen van zijn andere nationaliteiten. Deze voorwaarde zal worden aangepast. Eerste generatie immigranten zullen de mogelijkheid krijgen om meerdere nationaliteiten te behouden. Wel zal er voor deze groep op een bepaald moment een verplicht keuzemoment komen, dat zal leiden tot het behoud van niet meer dan één nationaliteit.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat er in het eerste kwartaal van 2019 een wetsvoorstel zal komen.