Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

mr Inge te Pas
Head of Turkey Desk
mr Inge Te Pas, Head of Turkey Desk

Inge Te Pas is gespecialiseerd in het Europees- en Nederlands migratierecht. Inge heeft specifieke deskundigheid op het gebied van arbeidsmigratie, gecompliceerde gezinsmigratie, visa voor kort verblijf, Nederlanderschap en Wav- boete procedures.

Inge’s dienstverlening is breed. Zij kan snel tot de kern van de zaak komen en helder adviseren over de te nemen stappen. Met veel plezier staat zij haar cliënten bij in het gehele proces, van het advies tot het verkrijgen van de vergunning. Inge is in staat haar dienstverlening af te stemmen op de wensen van haar cliënten. Als het nodig is kan zij onder tijdsdruk de vergunningen snel verkrijgen.  Zo heeft zij in meerdere zaken binnen afzienbare tijd een verblijfsvergunning of visum voor kort verblijf weten te bemachtigen voor haar cliënten.

Inge procedeert graag en met succes. Zij heeft het in gecompliceerde gezinsmigratie zaken voor elkaar gekregen dat gezinnen met elkaar konden worden herenigd in Nederland. Verder heeft zij onder meer succesvol geprocedeerd tegen afwijzingen van een verblijfsvergunning voor het verrichten van arbeid als zelfstandige, afwijzingen van visa kort verblijf en boetes op grond van de Wet arbeid vreemdelingen.

Inge’s dienstverlening wordt door haar cliënten als uitstekend en zeer plezierig beschreven. Cliënten prijzen haar betrokkenheid bij de zaak en haar heldere, snelle en prettige communicatie. Verder wordt Inge gewaardeerd voor haar transparantie, zowel over de kansen in een zaak als de te verwachten kosten.

Inge heeft zich reeds tijdens haar studie Internationaal en Europees recht gespecialiseerd in het migratierecht. Zo heeft zij tijdens haar studie stage gelopen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en zich bezig gehouden met klachten tegen de Nederlandse overheid op het gebied van migratierecht. Zij begon haar loopbaan in 2011 als secretaris van de Commissie Meijers, een toonaangevende commissie die Europese- en Nederlandse instellingen adviseert over nieuwe Europese wetsvoorstellen op het gebied van onder meer het Europees migratierecht. In deze functie heeft Inge een uitgebreid netwerk opgebouwd en hoogstaande juridische adviezen geschreven.

Daarna heeft zij als onderzoeker gewerkt bij de Nationale ombudsman in het team veiligheid, justitie en vreemdelingen. In deze functie heeft zij als bemiddelaar opgetreden bij conflicten tussen migranten en de IND. Haar kennis in het migratierecht heeft zich verdiept als juridisch medewerker bij de rechtbank Utrecht. Bij de rechtbank behandelde zij zaken op het gebied van algemeen bestuursrecht en migratierecht. Zij bereidde deze zaken voor, trad op als griffier tijdens de zitting en schreef de uitspraken voor de rechter. Door deze ervaring weet zij wat van een advocaat tijdens een procedure wordt verwacht en kan zij die ervaring goed inzetten voor de behartiging van de belangen van haar cliënten.

Inge heeft Internationaal en Europees recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en haar LLM Master European Law in 2010 cum laude afgerond.

Inge spreekt naast Nederlands en Engels ook Frans.

Inge is lid van de International Association of Lawyers (UIA) en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM).

Publicaties

in: A&MR, 2019, nr 10

in: A&MR, 2017, nr. 8

in: Tijdschrift voor ArbeidRecht, 2014, nr. 12.

in: NJB, 2012, nr. 9.