Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Turken geen visum vereist

Turkse dienstenverrichters en zelfstandigen die een dienst komen verrichten in Nederland hoeven niet meer te beschikken over een visum voor kort verblijf (maximaal drie maanden in een periode van zes maanden). Turkse onderdanen die gebruik willen maken van visumvrije toegang tot Nederland zijn aan de grens alleen verplicht om aan te tonen dat zij zijn aan te merken als Turkse dienstenverrichter of zelfstandige. De Nederlandse ambassade en het consulaat in Turkije kunnen op verzoek van de Turkse dienstenverrichter zonder kosten een verklaring afgeven waaruit volgt dat op basis van bewijsstukken is aangetoond dat de Turkse vreemdeling visumvrij naar Nederland kan reizen. De Nederlandse regering geeft hiermee uitvoering aan een uitspraak van de Raad van State van 14 maart 2012 (nr. 201102803/1/V3).

Bron: TK 2011-2012, 30573, nr. 109