Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Turken: Inburgering verplicht per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 geldt er een inburgeringsplicht voor Turken die een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) en verblijfsvergunning voor verblijf bij echtgenoot of partner willen aanvragen (TEV-procedure).

Dit betekent dat Turkse gezinsmigranten eerst het basisexamen inburgering in het buitenland moeten halen. Pas daarna kan de  MVV en verblijfsvergunning worden aangevraagd.

Dat is niet alles. De inburgeringsplicht betekent ook dat Turken binnen 3 jaar het inburgeringsexamen in Nederland moeten hebben behaald. Voor Turkse kennismigranten en Turkse studenten geldt deze inburgeringsplicht niet.

Deze inburgeringsplicht voor Turkse (gezins)migranten valt samen met de invoering van nieuwe inburgeringstelsel dat per 1 januari 2022 in werking zal treden.