Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

TWV en grensarbeid

Niet EU familieleden van EU-burgers, die op grond van het EU-recht verblijf hebben in een andere lidstaat dan Nederland, kunnen vanaf 1 januari 2011 in Nederland alleen arbeid verrichten indien hun werkgever beschikt over een geldige tewerkstellingsvergunning, tenzij de Wet arbeid vreemdelingen anders bepaalt.

Voor deze groep personen, die al vóór 1 januari 2011 op grond van het EU recht in een andere lidstaat verbleven en arbeid verrichtten in Nederland, geldt het twv-vereiste nog niet. Vanaf 1 januari 2012 dient hun werkgever ook voor deze groep te beschikken over een tewerkstellingsvergunning.

Bron: Staatscourant 2011, nr. 5302.