Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Uitspraak Edward: kennismigrant, verblijfsgat en werk bij ‘verkeerde’ IND erkend referent

Edward wint opnieuw een uitspraak inzake een kennismigrant die een verblijfsgat heeft gekregen. Deze zaak is zeer interessant omdat de kennismigrant bleef werken bij een IND erkend referent. In de meeste zaken in onze praktijk ‘lopen’ kennismigranten een verblijfsgat op omdat ze gaan werken bij een werkgever die geen IND erkend referent is.

De eerste werkgever van de kennismigrant in deze zaak was IND erkend referent voor ‘arbeid’. Hij heeft ook een verblijfsvergunning als kennismigrant ontvangen. Daarna is hij op 1 juli 2018 een dienstverband aangegaan bij een zusteronderneming van zijn vorige werkgever. Deze nieuwe werkgever was IND erkend referent voor ‘wetenschappelijk onderzoek’ is. Deze nieuwe werkgever heeft hem in dienst genomen als kennismigrant. De nieuwe werkgever heeft dus geen aanvraag bij de IND ingediend om zijn verblijfsvergunning te wijzigen naar ‘wetenschappelijk onderzoeker’.

Na ruim 1 jaar is hij weer in dienst getreden bij zijn oude werkgever als kennismigrant. De IND heeft daarna zijn vergunning kennismigrant per 1 juli 2018 ingetrokken omdat hij vanaf die datum als kennismigrant werkzaam was bij een IND erkend referent die enkel was erkend als IND erkend referent ‘wetenschappelijk onderzoek’, en niet voor ‘arbeid’.

Edward heeft in deze zaak een geslaagd beroep gedaan op het gelijkheidsbeginsel. In andere zaken in onze praktijk, heeft de IND bij kennismigranten niet langer (na procedures) tegengeworpen dat  tijdelijk niet aan de voorwaarden voor verblijf als kennismigrant werd voldaan. Ook is aangevoerd in deze zaak dat het ontstaan van een verblijfsgat onevenredige gevolgen heeft voor de vreemdeling. Ook is door Edward nog aangevoerd dat de voorwaarden om IND erkend referent te worden voor ‘wetenschappelijk onderzoek’ zwaarder zijn dan om IND erkend referent te worden voor ‘arbeid’. De rechtbank volgt het standpunt van Edward en oordeelt dat de IND een nieuwe beslissing moet nemen met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank. Klik hier voor de uitspraak.