Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Verblijf bij Nederlands Kind – Update

Eerder berichtten wij op onze website over het verblijf bij kinderen met de Nederlandse nationaliteit. Klik hier voor het nieuwsbericht. De staatsecretaris heeft aan de Tweede Kamer op 6 juli 2018 bericht dat in de periode van 1 mei 2017 tot 1 juni 2018 zijn er meer dan 1900 aanvragen ingewilligd en slechts 90 aanvragen afgewezen. Recentelijk is het beleid van de IND echter strenger geworden. Het gaat om het volgende. 

  • De IND heeft expliciet vastgelegd dat de aanvrager zijn identiteit en nationaliteit aannemelijk dient te maken;
  • De IND geeft geen verblijfsvergunning af wanneer de zorg- en/of opvoedingstaken marginaal zijn;
  • De aanvrager dient zelf voldoende gegevens te verschaffen waaruit de IND kan opmaken dat aan de voorwaarden wordt voldaan.

Vraagt u zich af of u wel aan de voorwaarden voldoet of heeft u een andere vraag over het verblijf bij uw Nederlandse kind? Neem dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag.