Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Verblijf bij Nederlands Kind – Update

Eerder berichtten wij op onze website over het verblijf bij kinderen met de Nederlandse nationaliteit. Klik hier voor het nieuwsbericht. De staatsecretaris heeft aan de Tweede Kamer op 6 juli 2018 bericht dat in de periode van 1 mei 2017 tot 1 juni 2018 zijn er meer dan 1900 aanvragen ingewilligd en slechts 90 aanvragen afgewezen. Recentelijk is het beleid van de IND echter strenger geworden. Het gaat om het volgende. 

  • De IND heeft expliciet vastgelegd dat de aanvrager zijn identiteit en nationaliteit aannemelijk dient te maken;
  • De IND geeft geen verblijfsvergunning af wanneer de zorg- en/of opvoedingstaken marginaal zijn;
  • De aanvrager dient zelf voldoende gegevens te verschaffen waaruit de IND kan opmaken dat aan de voorwaarden wordt voldaan.

Vraagt u zich af of u wel aan de voorwaarden voldoet of heeft u een andere vraag over het verblijf bij uw Nederlandse kind? Neem dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag.