Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Verleng uw verblijfsvergunning op tijd en voorkom een verblijfsgat

Drie maanden voordat een verblijfsvergunning afloopt, kan de verlenging worden aangevraagd. De verlengingsaanvraag moet voordat de verblijfsvergunning is afgelopen, ontvangen zijn door de IND. Als de aanvraag niet op tijd bij de IND is, kan er een verblijfsgat ontstaan. De nieuwe verblijfsvergunning wordt dan namelijk niet aansluitend verleend maar gaat in op de dag dat de IND de aanvraag heeft ontvangen. 

Ononderbroken verblijf
Als de verblijfsvergunningen niet op elkaar aansluiten, is er een verblijfsgat ontstaan. Er zit dan een dag of meerdere dagen tussen de einddatum van de oude vergunning en de ingangsdatum van de nieuwe vergunning. Hierdoor is niet langer sprake van ononderbroken verblijf.

De gevolgen van een verblijfsgat
Een verblijfsgat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld het aanvragen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor naturalisatie tot Nederlander. De jaren van rechtmatig verblijf beginnen namelijk weer te tellen vanaf de nieuwe verblijfsvergunning. Een verblijfsgat heeft daardoor grote consequenties voor het opgebouwde verblijfsrecht omdat de jaren voor het verblijfsgat verloren gaan.

Vier weken termijn
Sinds afgelopen jaar is de IND iets coulanter geworden als u uw verlengingsaanvraag te laat heeft ingediend. De IND neemt namelijk aan dat het te laat indienen van de aanvraag u niet valt te verwijten als de aanvraag ingediend is binnen vier weken na afloop van de oude verblijfsvergunning. Mits er uiteraard wordt voldaan aan de voorwaarden voor verlenging van de verblijfsvergunning. De nieuwe verblijfsvergunning wordt dan alsnog aansluitend op de oude verblijfsvergunning verleend. Deze versoepeling is ook opgenomen in het beleid.

Ook na de vier weken periode kan het soms aan te raden zijn om de beslissing van de IND en het verblijfsgat alsnog aan te vechten. Ons kantoor heeft met succes verschillende bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd om verblijfsgaten voor cliënten te repareren.