Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Verlengen van de 90 dagen nadat de vrije termijn van Schengengrenscode is verstreken

Voor een Amerikaanse cliënt heeft ons kantoor een verlenging van de visumvrije termijn van 90 dagen aangevraagd op basis van een bilateraal verdrag tussen de Verenigde Staten en Nederland dat stamt uit 1947.

Tijdens de procedure ontdekten wij dat de IND in haar beoordeling een intern document gebruikte. Wij hebben dit document succesvol opgevraagd met een verzoek op grond van de Wet open overheid. Het document geeft een overzicht van de voorwaarden waaronder een vreemdeling met de aanspraak kan maken op een aanvullende visumvrije periode van 90 dagen binnen Nederland, aansluitend op de vrije termijn binnen het Schengengebied op basis van de Schengengrenscode. Dit ziet alleen op vreemdelingen met de volgende nationaliteiten: Australië, Canada, Chili, Israël, Japan, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Paraguay, Verenigde Staten van Amerika en Zuid-Korea.

De tien bestaande bilaterale verdragen die Nederland heeft gesloten staan een dergelijke verlenging van de visumvrije periode toe, maar enkel voor zover de vreemdeling aannemelijk kan maken verblijf te hebben gehad in een ander Schengenland. Een visumvrije periode in Nederland wordt dus, hoe dan ook, gemaximaliseerd op een totaal van 90 dagen.

Of deze maximering niet in strijd is met het verdrag zelf is nog de vraag. In elk geval is nu duidelijk hoe de IND met deze verzoeken omgaat.