Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Verlies van nationaliteit door langdurig verblijf buiten het Koninkrijk

Nederlandse nationaliteit kan op verschillende manieren verloren gaan. Bijvoorbeeld als u gedurende langere tijd in het buitenland woont. Wellicht ontdekt u het verlies van nationaliteit pas wanneer u een paspoort aanvraagt bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. Een lang verblijf in het buitenland leidt tot verlies van de Nederlandse nationaliteit als het volgende zich voordoet.

  • U woont niet in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba), een EU-land of de zogenaamde Ultra Perifere Gebieden (overzeese departementen van EU-lidstaten)
  • U heeft naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit
  • Uw verblijf in het buitenland duurde tenminste dertien jaar tijdens uw meerderjarigheid (tussen 1 april 2003 en 1 april 2022 gold een verliestermijn van tien jaar)
  • Uw reisdocument of Nederlandse identiteitskaart is inmiddels verlopen en u heeft geen nieuw reisdocument, identiteitskaart of een verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap aangevraagd én ontvangen binnen de periode van dertien jaar

Een uitzondering geldt voor personen in een dienstverband met Nederland, Curaçao, Sint Maarten, Aruba of een internationale organisatie waarin het Koninkrijk is vertegenwoordigd. De uitzondering is ook van toepassing op de partners van deze personen.

Op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap is het toegestaan dat de Nederlandse nationaliteit op deze manier verloren gaat. Het is onder bepaalde omstandigheden mogelijk het verlies van Nederlandse nationaliteit ongedaan te maken. De Nederlandse overheid moet beoordelen of het verlies ingrijpende gevolgen heeft voor het gebruik van uw rechten als burger van de Europese Unie. Dit wordt een evenredigheidsbeoordeling genoemd. Het volgt uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, het zogenaamde Tjebbes-arrest.

Wij weten uit ervaring hoe de Nederlandse overheid (ministerie van Buitenlandse Zaken en IND) deze zaken beoordeelt.

Neem contact op met onze nationaliteitsdesk voor persoonlijk advies:nationalitydesk@kroesadvocaten.nl