Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Vermogende vreemdeling: NVP stapt uit regeling

De Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen (NVP) heeft aangegeven per 1 april 2020 niet langer te willen deelnemen aan de regeling voor een verblijfsvergunning voor vermogende vreemdelingen en buitenlandse investeerders.

Tot 1 april 2020 was het mogelijk voor vermogende vreemdelingen en buitenlandse investeerders om het minimumbedrag van € 1,25 miljoen te investeren in een fonds dat was aangesloten bij de NVP. Door deze investering ging het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) er van uit dat er sprake was van toegevoegde waarde voor Nederland.

Buitenlandse investeerders die alleen wensen te investeren en niet actief te ondernemen, zijn nu aangewezen op de Seed Capital regeling van het RVO. Door minimaal € 1,25 miljoen te investeren in een investeringsfonds dat valt onder de SEED Capital regeling is er volgens het RVO ook altijd sprake van toegevoegde waarde voor Nederland.