Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Vermogende vreemdelingen: verblijf in NL

Vermogende vreemdelingen die een eigen vermogen hebben van EUR 1.25 miljoen en dit bedrag investeren in het Nederlandse bedrijfsleven kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. AgentschapNL zal beoordelen of het bedrijf waarin het vermogen wordt geïnvesteerd van toegevoegde waarde is voor de Nederlandse economie. De vreemdeling zal bij de aanvraag een accountantsverklaring moeten kunnen overhandigen waarin wordt bevestigd dat niet is gebleken dat het vermogen waarmee wordt geïnvesteerd een malafide herkomst heeft. Deze verklaring moet zijn afgegeven door een internationaal opererend Nederlands accountantskantoor. De verblijfsvergunning zal worden verleend voor de duur van één jaar en kan worden verlengd. Deze verblijfsvergunning kan vanaf 1 oktober 2013 worden aangevraagd.