Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Visumvrijstelling voor Taiwanezen

Onderdanen van Taiwan kunnen binnenkort zonder visum naar het Schengengebied reizen. Zij moeten wel houder zijn van een paspoort, dat het identiteitskaartnummer vermeld. De visumvrijstelling zal naar verwachting ingaan eind december 2010.
 

Bron:  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/617&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en