Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Vrijheid van vestiging binnen EU: geen Wav-boete

Geen Wav-boete kan worden opgelegd in het kader van vrij verkeer van vestiging binnen de EU. Jelle Kroes heeft de eerste rechtszaak ooit in Nederland gewonnen die handelde over de vraag of de eis van een tewerkstellingsvergunning kan worden gesteld in het kader van vrijheid van vestiging binnen de EU. In deze zaak ging het om een in België gevestigde onderneming die met haar Roemeense werknemers, aan een kas in Nederland die in haar eigendom is, montage-, demontage, en schoonmaakwerkzaamheden verrichtte. De minister had een boete op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) opgelegd van EUR 40.000 omdat er geen twv’s aanwezig waren voor deze Roemeense werknemers. De eis van een twv is een belemmering van de vrijheid van vestiging. Afdeling oordeelt dat de minister niet deugdelijk heeft gemotiveerd waarom deze belemmering gerechtvaardigd zou zijn. De Inspectie SZW heeft dan ook ten onrechte een boete van EUR 40.000 opgelegd.

Zie uitspraak Raad van State van 6 mei 2015, nr. 201401113/1/V6.