Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Vrijstelling TWV-plicht: trainingen en zakelijke besprekingen

Er komt een vrijstelling van de tewerkstellingsvergunning (TWV) plicht voor werknemers van internationale concerns die trainings- en opleidingssessies gaan volgen bij een concernonderdeel in Nederland. Op dit moment is voor deze werkzaamheden nog een TWV vereist. De maximale duur van deze vrijstelling is 12 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 36 weken.

Ook de TWV-vrijstelling voor zakelijke besprekingen zal, als het aan de Minister ligt, worden gewijzigd. De maximale toegestane termijn voor zakelijke besprekingen wordt verruimd van 4 weken binnen een tijdbestek van 13 weken, naar 13 weken binnen een tijdbestek 52 weken. Op dit moment hoeft deze periode van 4 weken echter niet aaneengesloten te zijn, en biedt flexibiliteit. Onder de wijziging gaat het nog slechts om een periode van 13 aaneengesloten weken.

De verwachting is dat de wijzigingen in werking zullen treden op 1 januari 2014.