Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wav-boete: Illegale MBO-scholier geen TWV vereist

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) vereist een tewerkstellingsvergunning (TWV) voor scholieren die een stage gaan lopen. Scholieren die geen verblijfsvergunning in Nederland hebben, komen ook niet in aanmerking voor een TWV. Om illegale MBO-scholieren toch de mogelijkheid te geven om stage te lopen en hiermee hun studie af te ronden, zal het kabinet voor deze groep een uitzondering maken. Die zal inwerking treden op 1 juli 2013. Tot die tijd zal de Inspectie SZW niet actief handhaven op deze gevallen. Er gelden de volgende voorwaarden voor het lopen van een stage zonder TWV:

De stage is verplicht om een opleiding te kunnen voltooien;
De illegale vreemdeling is voor zijn achttiende levensjaar aan deze opleiding begonnen;
De opleiding valt onder de beroepsopleidende leerweg (BOL) in het MBO-onderwijs;
De stage is onbezoldigd.

 Bron: Brief minister SZW 8 december 2012, TK 2012-2013, 32144, nr, 21