Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wav-boete: inspanningsverplichting

De Arbeidsinspectie heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) een Wav-boete opgelegd, omdat de werkgever niet de gevraagde kopieën van de ID-documenten van de aangetroffen vreemdelingen heeft overgelegd. Op grond van de Wav kan namelijk een boete worden opgelegd indien een werkgever geen medewerking verleend bij het vaststellen van de identiteit van de aangetroffen vreemdelingen. De beboete partij had aangevoerd dat hij getracht had de identiteit van de vreemdelingen te achterhalen, maar dat dat niet was gelukt. De Arbeidsinspectie betwistte niet dat hij het redelijkerwijs mogelijke had gedaan om de identiteit alsnog te achterhalen. Maar omdat de identiteit nu niet kon worden vastgesteld, heeft de Arbeidsinspectie toch een Wav-boete opgelegd. De Raad van State oordeelt dat deze medewerkingsverplichting slechts een inspanningsverplichting is. Nu de Arbeidsinspectie niet betwistte dat de werkgever het redelijkerwijs mogelijke had gedaan, kon geen Wav-boete worden opgelegd.

Bron: Raad van State 18 mei 2011 (201009030/1/V6).