Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wav-boete: Ondergrens van € 6000 onredelijk

Een Wet arbeid vreemdelingen boete (Wav-boete) kan worden gematigd vanwege de slechte financiële omstandigheden van de beboete partij. De minister voert als beleid dat een boete voor een particulier niet wordt gematigd, in geval de boete € 6000 of minder bedraagt. Gedachte hierachter is dat indien een betalingsregeling van 10 jaar wordt aangeboden door de minister, dit neerkomt op een bedrag van € 50 per maand. Volgens de minister moet iedereen deze Wav-boete kunnen betalen. De Raad van State oordeelt dat dit beleid van de minister onredelijk is. De Raad van State is van oordeel dat de minister dit minimumbedrag niet kan hanteren omdat bij het opleggen van een Wav-boete de minister het geheel van alle individuele feiten en omstandigheden moet betrekken bij het bepalen van de hoogte van de boete.

Zie: ABRS 21 oktober 2015, 201500286/1/V6