Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wav-boete-uitspraak: geen waarschuwing

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) schrijft dwingend voor dat ook bij een eerste overtreding van de Wav, een Wav-boete moet worden opgelegd. De Raad van State bevestigt dit nog eens in haar uitspraak van 2 maart 2011 (201007472/1). In deze uitspraak oordeelt de Raad van State ook nog dat de omstandigheid dat de onderneming geen enkel financieel voordeel heeft genoten bij overtreding van de Wav, geen omstandigheid is die tot matiging van de Wav-boete kan leiden.