Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wav-boete uitspraak Raad van State

Een Wav-boete is opgelegd aan een vennootschap onder firma (v.o.f.) van twee Polen. Volgens de Arbeidsinspectie was er geen sprake van een schijnconstructie. De Arbeidsinspectie heeft een Wav-boete opgelegd aan de v.o.f. omdat er onvoldoende aanknopingspunten zouden zijn dat zij als zelfstandige onder het EU-recht zijn aan te merken. De Raad van State oordeelt in haar uitspraak van 29 september 2010 (201001238/1) dat dit een onvoldoende draagkrachtige motivering is om te stellen dat de twee Polen zijn aan te merken als werknemer van de v.o.f., waardoor de v.o.f. over een tewerkstellingsvergunning (twv) zou moeten beschikken. De Wav-boete is ten onrechte opgelegd.