Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wav-boete uitspraak: Raad van State

Een Wav-boete is opgelegd omdat op 29 november 2006 een matroos van Tsjechische nationaliteit werkend was aangetroffen, zonder geldige tewerkstellingsvergunning. Vanaf 1 mei 2007 hebben Tsjechische werknemers vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. De beboete onderneming betoogde dat geen Wav-boete meer konden worden opgelegd, omdat het inzicht bij de Minister over de strafwaardigheid van de overtreding was gewijzigd. De Raad van State herhaalt in haar uitspraak van 13 oktober 2010 (200908621/1) haar eerdere jurisprudentie, dat de omstandigheid dat het twv-vereiste voor werknemers van Tsjechische nationaliteit met ingang van 1 mei 2007 is vervallen, is gelegen in de omstandigheid dat het vereiste van een twv uit hoofde van het overgangsregime slechts een tijdelijk karakter had. Dit is niet gebeurd omdat het inzicht over de strafwaardigheid van de geconstateerde overtreding is gewijzigd.