Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wav-sanctie: stillegging onderneming

Elke (feitelijke) werkgever die de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) overtreedt, krijgt een Wav-boete opgelegd van EUR 8.000 per vreemdeling. Vanf 1 januari 2013 wordt dat EUR 12.000. Vanaf 1 januari 2013 kan de minister van SZW ook besluiten om de onderneming voor een periode van maximaal 3 maanden stil te leggen bij herhaalde overtreding van de Wav. Voordat tot deze drastische maatregel wordt overgegaan, dient wel eerst een waarschuwing te worden gegeven dat hiertoe kan worden overgegaan. Deze waarschuwing wordt gegeven bij de tweede overtreding van de Wav. Bij de derde overtreding van de Wav kan dus tot stillegging worden overgegaan. 

 Bron: Staatsblad 2012, 484.