Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wijziging berekening dagen verblijf in Schengengebied

Vanaf 18 oktober 2013 wijzigt de berekening van de maximaal toegestane duur van het kort verblijf in het Schengengebied. Kort verblijf is toegestaan voor 90 dagen in een periode van 180 dagen. Dit was voorheen 3 maanden in een periode van 6 maanden. De wijze van berekening van deze periode is ook op 18 oktober 2013 gewijzigd. Dit was maximaal 3 maanden in een periode van 6 maanden, te rekenen vanaf datum eerste binnenkomst, in het Schengengebied.

Nu wordt niet meer wordt gekeken naar de datum van allereerste binnenkomst, maar voor iedere dag van het (geplande) verblijf worden de 180 voorafgaande dagen in aanmerking genomen. Dit betekent dat bij elke nieuwe binnenkomst er rekening wordt gehouden met verblijf in de 180 dagen voorafgaand aan die nieuwe binnenkomst. Deze wijze van berekenen van de periode van kort verblijf geeft minder flexibiliteit.

Opgemerkt wordt dat deze wijziging niet geldt voor de visa vrijstellingsovereenkomsten die zijn gesloten tussen de EU en Antigua en Barbuda, de Bahamas, Brazilië, Saint Kitts en Nevis, Mauritius en de Seychellen. Voor deze groep blijft de oude definitie gelden (3 maanden gedurende een periode van 6 maanden, gerekend vanaf de eerste dag van binnenkomst).

De Europese Commissie heeft op haar website de Short-stay calculator beschikbaar gesteld. Dit is een programma waarmee is eenvoudig vast te stellen hoeveel dagen de vreemdeling na zijn inreis nog in het Schengengebied kan verblijven.