Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Working Holiday Program: maximaal 12 weken werken

Op basis van het Working Holiday Program, of Working Holiday Scheme, mogen vreemdelingen in Nederland incidentele werkzaamheden verrichten zonder tewerkstellingsvergunning (TWV). Het gaat om werkzaamheden van aanvullende aard bedoeld om het verblijf van de vreemdeling in Nederland financieel te ondersteunen. De staatssecretaris heeft verduidelijkt wat onder ‘incidenteel’ moet worden verstaan. ‘Incidentele’ werkzaamheden betekent dat de vreemdeling ten hoogste 12 aaneengesloten weken bij dezelfde werkgever mag werken zonder TWV. Er is geen beperkingen aan het aantal uur per week dat mag worden gewerkt. Uiteraard moet dit wel binnen de wettelijke kaders zijn. De vreemdeling mag na deze 12 weken wel weer voor een andere werkgever 12 aaneengesloten weken werken zonder TWV. Deze aanpassing gaat in per 1 oktober 2018. Vreemdelingen die een Working Holiday Program of Working Holiday Scheme vergunning hebben die is afgegeven vóór 1 oktober 2018, zijn nog niet gebonden aan deze maximale periode van 12 aaneengesloten weken werken bij dezelfde werkgever.

Klik hier voor ons eerdere nieuwsbericht over incidentele werkzaamheden onder het Working Holiday Program.