Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Working Holiday Program: verscherping

De uitvoering van het Working Holiday Program wordt aangescherpt. Het Working Holiday Program wordt aangescherpt voor vreemdelingen die reeds langer dan maanden in Nederland hebben verbleven zonder dat er een verblijfsvergunning is aangevraagd. In deze gevallen kan de IND de aanvraag afwijzen omdat er twijfel bestaat aan de tijdige terugkeer naar het land van herkomst.

Bron: Stc. 2012, nr. 13325, 29 juni 2012