Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Zakelijke besprekingen: bevestiging SZW

Op 1 januari 2014 is de periode waarvoor de vrijstelling voor zakelijke besprekingen geldt, verruimd naar 13 weken in 52 weken. In de wettekst is echter een fout in de tekst geslopen, waardoor zakelijke bezoekers nu nog maar één zakelijke trip per jaar mogen maken, in plaats van meerdere. De lengte is weliswaar uitgebreid van 4 naar 13 weken, maar het woordje “ononderbroken” is in de wetstekst geslopen, waardoor er slechts één bezoek zonder TWV mogelijk is. Elke daarop volgende zakelijk bezoek binnen de periode van 52 weken is alleen mogelijk als een TWV is verleend. Dat lijkt bepaald niet de bedoeling van de wetgever geweest.

Kroes Advocaten Immigration Lawyers, in samenwerking met onder meer het Expatcenter Amsterdam, drong aan op een oplossing. Het Ministerie van SZW heeft daarop inmiddels bevestigd dat de ‘oude’ van vóór 1 januari 2014 geldende regeling voor  zakelijke besprekingen van toepassing blijft. Dit betekent dat de TWV-vrijstelling voor zakelijke besprekingen nu weer van toepassing is, waardoor zakelijke besprekingen mogelijk zijn voor een periode  van 4 weken binnen een tijdsbestek van 13 weken. Deze periode van 4 weken hoeft niet aangesloten te zijn.  Dit was onder de ‘nieuwe’ regeling juist aangescherpt.

Het Ministerie schrijft als volgt: “Met ingang van 1 januari 2014 is het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) op enkele punten gewijzigd. Een van de wijzigingen heeft betrekking op de vrijstelling van de tewerkstellingsvergunning  voor vreemdelingen die naar Nederland komen voor het voeren van zakelijke besprekingen of het sluiten van overeenkomsten met bedrijven of instellingen (artikel 1, tweede lid, onder b van het BuWav). Doel van deze wijziging is een verdere versoepeling. De nieuwe bepaling blijkt echter onbedoeld beperkend te werken. Het ministerie van SZW zal deze beperking zo spoedig mogelijk ongedaan maken. In de tussentijd blijft de oude regeling van voor 1 januari 2014 van kracht. Dat betekent dat de betreffende vreemdelingen vier weken binnen een tijdsbestek van dertien weken hun werkzaamheden in Nederland kunnen uitvoeren zonder tewerkstellingsvergunning.”