Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Zakelijke besprekingen toegestaan 13 weken uit 52 weken

Geen tewerkstellingsvergunning (twv) is vereist voor vreemdelingen die naar Nederland komen voor zakelijke besprekingen of het sluiten van overeenkomsten.

Vóór 1 januari 2014 was dit mogelijk voor maximaal 28 dagen in 12 weken.  Bij de wetswijziging van 1 januari 2014 was de periode opgerekt van 13 weken in 52 weken, waarbij tevens was opgenomen dat het ging om een ‘aaneengesloten’ periode van 13 weken in 52 weken. Dat betekende feitelijk dat maar 1 zakelijke bespreking per jaar mocht worden gehouden, zonder de eis van een twv. In praktijk werd echter nog steeds de oude regeling aangehouden. Met ingang van 18 juli 2015 is dit nu aangepast. Zakelijke besprekingen zijn mogelijk voor een periode van 13 weken in 52 weken, waarbij niet de eis geldt dat dit aaneengesloten moet zijn. Deze wettelijke aanpassing is een goede verduidelijking voor de praktijk.

Bron: Staatsblad 2015, nr. 301