Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Zelfstandig ondernemer en beperkt recht op arbeid tijdens aanvraagprocedure

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft op 28 december 2023 een nieuwe regeling gepubliceerd voor zelfstandigen die in afwachting zijn van een beslissing op hun verblijfsaanvraag om te werken als zelfstandig ondernemer.

Zelfstandigen die een aanvraag hebben ingediend voor een verblijfsvergunning als zelfstandige, of een verlenging daarvan, kunnen onder bepaalde voorwaarden hun werkzaamheden voortzetten totdat de IND een beslissing heeft genomen. Echter, bij nieuwe aanvragen mag de zelfstandige niet meer werken tijdens de procedure, tenzij er geen directe opdrachtgever is. Dit is een belangrijke wijziging die grote impact heeft op de positie van zelfstandigen en de kansen op inwilliging van de vergunning.

Voor meer informatie over de regeling kunt u contact opnemen met ons advocatenkantoor. Wij kunnen u adviseren over uw rechten en plichten als zelfstandige in afwachting van een beslissing.