Een oplossing vinden voor elk immigratievraagstuk, dat is onze doelstelling. Bedrijf of particulier, wij laten ons graag door u uitdagen.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Working Holiday Program: maximaal 12 weken werken

14 september 2018 Op basis van het Working Holiday Program, of Working Holiday Scheme, mogen vreemdelingen in Nederland incidentele werkzaamheden verrichten zonder tewerkstellingsvergunning (TWV). Het gaat om werkzaamheden van aanvullende aard bedoeld om het verblijf van de vreemdeling in Nederland financieel te ondersteunen. De staatssecretaris heeft verduidelijkt wat onder ‘incidenteel’ moet worden verstaan. ‘Incidentele’ werkzaamheden betekent dat de vreemdeling ten hoogste 12 aaneengesloten weken bij dezelfde werkgever mag werken zonder TWV. Er is geen beperkingen aan het aantal uur per week dat mag worden gewerkt. Uiteraard moet dit wel binnen de wettelijke kaders zijn. De vreemdeling mag na deze 12 weken wel weer voor een andere werkgever 12 aaneengesloten weken werken zonder TWV. Deze aanpassing gaat in per 1 oktober 2018. Vreemdelingen die een Working Holiday Program of Working Holiday Scheme vergunning hebben die is afgegeven vóór 1 oktober 2018, zijn nog niet gebonden aan deze maximale periode van 12 aaneengesloten weken werken bij dezelfde werkgever.

Klik hier voor ons eerdere nieuwsbericht over incidentele werkzaamheden onder het Working Holiday Program.

Nieuws en events

Aziatische Koks: eerst 3 weken werven via werk.nl

2 oktober 2019 Een werkgever die een GVVA (tewerkstellingsvergunning) voor een Aziatische kok wil aanvragen, moet de vacature eerst melden bij Servicepunt...

Verblijfsvergunning arbeid in loondienst na verbreken relatie

23 september 2019 Vreemdelingen die een verblijfsvergunning voor het doel verblijf bij familie- of gezinslid hebben, mogen werken zonder tewerkstellingsvergunning....

Nieuws en events