Een oplossing vinden voor elk immigratievraagstuk, dat is onze doelstelling. Bedrijf of particulier, wij laten ons graag door u uitdagen.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Vermogende vreemdeling: NVP stapt uit regeling

14 april 2020 De Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen (NVP) heeft aangegeven per 1 april 2020 niet langer te willen deelnemen aan de regeling voor een verblijfsvergunning voor vermogende vreemdelingen en buitenlandse investeerders.

Tot 1 april 2020 was het mogelijk voor vermogende vreemdelingen en buitenlandse investeerders om het minimumbedrag van € 1,25 miljoen te investeren in een fonds dat was aangesloten bij de NVP. Door deze investering ging het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) er van uit dat er sprake was van toegevoegde waarde voor Nederland.

Buitenlandse investeerders die alleen wensen te investeren en niet actief te ondernemen, zijn nu aangewezen op de Seed Capital regeling van het RVO. Door minimaal € 1,25 miljoen te investeren in een investeringsfonds dat valt onder de SEED Capital regeling is er volgens het RVO ook altijd sprake van toegevoegde waarde voor Nederland.

Nieuws en events

Kennismigranten salarisnorm 2021

3 december 2020 De IND heeft de nieuwe 2021 salarisnormen voor kennismigranten, Europese Blauwe kaarthouders, sleutelpersoneel bij overplaatsing binnen een...

Vreemdelingen met verblijfsvergunning zelfstandig ondernemer kunnen een beroep doen op TOZO

17 april 2020 Vreemdelingen met een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer kunnen een beroep doen op de TOZO regeling zonder dat hun verblijfsvergunning...

Nieuws en events