Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Inspectie SZW / Wet arbeid vreemdelingen boete

Bij illegale tewerkstelling van vreemdelingen legt de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) een boete op wegens schending van de Wet arbeid vreemdelingen.

Sinds de invoering van de bestuurlijke boete bij de Wet arbeid vreemdelingen in 2005, zijn onze advocaten werkzaam op dit terrein. Zij behoren tot de weinigWij zijn de specialisten
op het gebied van de 
Wav-boete.
e specialisten op dit gebied, en hebben dan ook spraakmakende uitspraken gewonnen bij de Raad van State en rechtbanken. Daarbij zijn de opgelegde boetes door de rechter in de meeste gevallen vernietigd, op nihil gesteld of aanzienlijk gematigd.

Lees hieronder enkele recente uitspraken uit 2015, 2016, 2017 en 2018 van de Raad van State en verschillende rechtbanken waarin onze advocaten succesvol hebben geprocedeerd voor onze cliënten.

Restaurant (principiële uitspraak Raad van State) : boete van € 24.000 naar € 12.000.
Grensoverschrijdende dienstverlening: boete van € 388.000 naar €0. 
Keten van bouwbedrijven
: boete van € 552.000 naar € 0.
In- en uitleensituatie van lassers
: boete van € 388.000 naar € 0.
Werkzaamheden tijdens proefperiode: boete van € 42.750 naar € 0.
Transportbedrijf: boete van € 24.000 naar € 0.
Keten van bouwbedrijven: boete van € 1.104.000 naar € 245.500.
Aardbeienbedrijf: boete van € 40.000 naar € 0.
Particulier en illegale schilders: boete van € 12.000 naar € 6.000.
Indiaas restaurant : boete van € 24.000 naar € 8.000.
Grieks restaurant: boete van € 8000 naar € 0.
Snackbar: boete van € 12.000 naar € 2.000.
Chinees restaurant: boete van € 12.000 naar € 0.
Bedrijf gewerkt met studenten: boete van € 24.000 naar € 10.000 

Bedrijven krijgen een boete van € 8.000 per vreemdeling. Voor eenmanszaken en particulieren is het boetebedrag € 4.000. De boete wordt verhoogd naar € 12.000 en € 6.000 als een vreemdeling heeft gewerkt zonder in het bezit te zijn van een geldige verblijfsvergunning, of als er drie of meer vreemdelingen hebben gewerkt in strijd met de Wav. Daarnaast legt de Arbeidsinspectie nog een boete op van € 2.250 per vreemdeling als het identiteitsdocument niet is bewaard of vervalst blijkt te zijn.

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is zeer duidelijk. Het is een werkgever verboden arbeid te laten verrichten door een buitenlandse werknemer zonder in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV). Voor EU-onderdanen, uitgezonderd Kroaten, hoeft de werkgever niet in het bezit te zijn van een TWV. Wel dient de werkgever van EU-werknemers een kopie te bewaren van hun paspoort. 

In de Wav worden de begrippen werkgever en arbeid veel ruimer uitgelegd dan in het normale spraakgebruik. Om als werkgever te worden aangemerkt door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is het niet van belang of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een gezagsverhouding tussen de werkgever en de vreemdeling. Het enkele feit dat in opdracht van of ten dienste van een werkgever arbeid wordt verricht is voldoende.

Ook doen de aard, omvang en duur van de werkzaamheden er niet toe. Een vriendendienst, die slechts een half uur heeft geduurd, en zonder vergoeding, wordt beschouwd als arbeid door de Inspectie SZW. De Wav gaat tevens uit van ketenaansprakelijkheid. Elke partij in een keten van (onder)aannemers krijgt een boete opgelegd. Dat zijn dus meerdere boetes voor één en dezelfde vreemdeling. Zo kan een hoofdaannemer die niet eens op de hoogte is van het bestaan van de vreemdeling toch een boete worden opgelegd.

Procederen tegen het ministerie SZW is de enige weg om een Wav-boete te matigen of ongedaan te krijgen. De Inspectie SZW en het ministerie SZW staat in zijn algemeenheid niet open voor onderhandelingen over de hoogte van de op te leggen boete.

Meer informatie over dit onderwerp?
Pieter Krop is de specialist op het gebied van Wav-boete.

Nieuws en events

Inspectie werkgevers met kennismigranten

28 november 2018 In 2017 heeft de Inspectie SZW gericht inspecties uitgevoerd bij werkgevers met kennismigranten in dienst. Doel was om na te gaan of er misbruik...

Pieter Krop wint belangrijke Wav-boete zaak: beleid SZW onevenredig

3 oktober 2018 Op 3 oktober 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan in een zaak van Pieter Krop, advocaat bij Kroes Advocaten. Onderwerp van...

Nieuws en events