Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Au-pairregeling aangescherpt

Vreemdelingen die als au-pair in Nederland een verblijfsvergunning hebben mogen op dit moment maximaal 30 uur per week werken binnen het gastgezin. Het doel van het verblijf als au pair in Nederland is immers het leren kennen van de Nederlandse cultuur en samenleving. In ruil  voor zakgeld en verblijf bij een gastgezin mag de au pair licht huishoudelijk werk verrichten. In de praktijk is echter gebleken dat een au-pair meer dan deze 30 uur per week werkt en ook ander werk doet dan licht huishoudelijk werk. In reactie op dit onderzoek zal de au-pair regeling per 1 juli 2015 worden aangepast. Het maximum aantal uren dat een au pair per week mag werken wordt teruggebracht van 30 naar 20 uur per week. Ook wordt het maximum aantal uren dat een au pair per etmaal mag werken verlaagd van 8 naar vier uur. De Inspectie SZW, IND en de Vreemdelingenpolitie zal de controle op een correcte naleving van deze au-pairregeling intensiveren. Bij overtreding zal een Wav-boete (Wet arbeid vreemdelingen boete) worden opgelegd.