Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

EU Blue Card (Europese Blauwe Kaart)

De EU Blue Card is een werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie. Belangrijkste criteria zijn een salarisdrempel en relevante werkervaring, of een opleidingseis als die werkervaring niet beschikbaar is. De EU Blue Card geeft een beperkte mate van arbeidsmobiliteit binnen de EU. Ook geeft de EU Blue Card het recht om zonder werkvergunning in andere EU-lidstaten te werken voor een periode korter dan 90 dagen.

Om in Nederland in aanmerking te komen voor een EU Blue Card moet de arbeidsmigrant een minimaal bruto maandsalaris van € 5.331 (exclusief 8% vakantietoeslag) verdienen. Dat is evenveel als de salarisnorm voor kennismigranten. Ook heeft de EU Blue Card een verlaagd salariscriterium van € 4.265 (exclusief 8% vakantietoeslag). Dit verlaagde salariscriterium is van toepassing op werknemers die maximaal 3 jaar geleden zijn afgestudeerd.

De arbeidsovereenkomst moet minimaal voor de duur van 6 maanden worden aangegaan.

Relevante werkervaring of Bachelor opleiding

Om in aanmerking te komen voor de Europese Blauwe Kaart, dient de aanvrager minimaal 5 jaar relevante werkervaring te hebben. Deze werkervaring dient te worden onderbouwd met bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten en referentiebrieven.

Voor ICT-managers en ICT-professionals zonder opleiding, gelden weer soepelere eisen met betrekking tot de werkervaring. Zij  kunnen ook in aanmerking komen voor een Europese Blauwe Kaart indien zij in de afgelopen 7 jaar minimaal 3 jaar relevante werkervaring hebben.

Wordt niet voldaan aan de eis van de relevante werkervaring, dan moet de aanvrager minimaal een driejarige opleiding van hoger onderwijs hebben afgerond. Én de opleiding moet passen bij de functie die de Europese Blauwe Kaarthouder gaat vervullen in Nederland. Het buitenlandse diploma moet worden gewaardeerd door Internationale diplomawaardering (IDW).

Gezinshereniging

Gezinshereniging van echtgenoten, geregistreerd partners en minderjarige kinderen van de EU Blue Card houder is toegestaan. Deze gezinsleden hebben vrije toegang tot de arbeidsmarkt.

EU Blue Card vergeleken met Kennismigrant

De EU Blue Card heeft vele voordelen ten opzichte van een verblijfsvergunning als kennismigrant.

  1. De Europese Blauwe Kaarthouder heeft bij werkloosheid een zoekperiode van 6 maanden om een nieuwe baan te vinden. Vereist voor deze zoekperiode is wel dat de vreemdeling minimaal twee jaar in het bezit is geweest van de Europese Blauwe Kaart. Anders is de zoekperiode 3 maanden. De kennismigrant heeft een zoekperiode van 3 maanden.
  2. Indien de Blauwe Kaart houder maximaal 12 maanden door ziekte, of handicap, minder salaris heeft verdiend dan de Europese Blauwe Kaart salarisnorm, dan is dat geen reden om de verlenging af te wijzen. Voorwaarde is wel dat geen uitkering op grond van de Participatiewet is aangevraagd.
  3. Indien een houder van een EU Blue Card 12 maanden of langer in een andere EU-lidstaat heeft verbleven, telt deze periode mee voor de 5 jaar verblijf die is vereist voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd ("EU-langdurig ingezetene"). Bij een aanvraag in de tweede lidstaat wordt wel weer opnieuw beoordeeld of aan de voorwaarden wordt voldaan.
  4. De gunstige voorwaarden voor gezinshereniging (bijvoorbeeld geen basisexamen inburgering) blijven gelden voor gezinsleden van de Europese Blauwe kaarthouder, als deze een EU-langdurig ingezetene verblijfsvergunning heeft gekregen.
  5. De onderneming hoeft niet te zijn erkend als referent door de IND voordat de EU Blue Card kan worden aangevraagd. Dit in tegenstelling tot aanvraag verblijfsvergunning als kennismigrant.
  6. Ook zijn de eisen om in aanmerking te komen voor een permanente verblijfsvergunning (EG-langdurig ingezetene) soepeler. De EU Blue Card houder mag voor een periode van maximaal 12 aaneengesloten maanden en 18 maanden in totaal, terugkeren naar zijn land van herkomst voor het doel van arbeid, vrijwilligerswerk of studie, zonder dat de termijn om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd wordt onderbroken. Ook kunnen periodes van verblijf in verschillende EU-lidstaten bij elkaar worden opgeteld voor de vereiste 5 jaar legaal verblijf vereist om in aanmerking te komen voor de permanente EG-langdurig ingezetene verblijfsvergunning.
  7. Het is toegestaan om met de Nederlandse Europese Blauwe Kaart in andere EU-lidstaten te werken zonder tewerkstellingsvergunning als deze periode korter is dan 90 dagen. Wel kunnen de andere EU-lidstaten hebben bepaald dat dit alleen geldt voor bepaalde werkzaamheden.

Procedure EU Blue Card

Een beslissing op de Europese Blauwe Kaart aanvraag kan maximaal 30 dagen duren als de werkgever door de IND is erkend als referent. Is de werkgever dat niet, dan kan de aanvraag maximaal 90 dagen. De IND moet gelijktijdig beslissen op de aanvraag voor de werknemer en de gezinsleden.

Goed om te weten:

 

Meer weten over de EU Blue Card? Of advies en begeleiding nodig bij het aannemen van buitenlandse werknemers? Neem contact op met Kroes Advocaten: dé immigratie advocaten van Amsterdam. Wij zijn gespecialiseerd in vreemdelingenrecht en arbeidsmigratie. Kijk ook op onze website www.eubluecard.nl

Meer informatie over de Europese Blauwe Kaart (EU Blue Card)?

Wij zijn specialisten! Inge heeft een belangrijke EU Blue Card zaak gewonnen.

Testimonials
Be in Good Company. Onze cliënten waarderen onze uitstekende en cliëntgerichte dienstverlening.
10
Navigating the complexities of immigration law can be overwhelming, but Jelle made the process seamless. From our first consultation, it was clear Jelle possesses exceptional knowledge and expertise. He thoroughly understood our situation,...
10
Masha
12 juli 2024
As soon as my legal matters were in the hands of Pieter Krop I felt confident and assured that everything was going to work out for the best. Pieter is clearly a specialist his subject matter and consistently proved that throughout the process...
10
James Langley
11 juli 2024
We originally obtained the services of Mr. Sander Groen from Kroes Advocaten in 2020 to apply for my European Blue Card for me and my family. Mr. Sander Groen is very systematic in following the procedures and is very friendly. Our...
10
Rajagopal
10 juli 2024
I worked with Inge te Pas and Dilara who were responsive and professional from the first consult to the end process of swearing-in and passport application. As a lawyer myself, I appreciate the follow up and thoughtful suggestions made by Inge...
10
Brett
8 juli 2024
I am so grateful that Dilara took over my case, as I had a tough situation with my residence permit. Dilara made a step-by-step plan and explained everything I needed to know regarding the application process. Her professionalism and attention...
10
Viktoriia Belskaia
8 juli 2024
I got in contact with mr drs Sheryl Goldberg regarding to my complex residence issue. She was the whole time very responsive, even during her holiday time. I am high grateful. During our meetings, she always heard me through carefully and gave...
10
Liang
6 juli 2024
I had the pleasure for cooperating with Sander Groen more over 8 years, and I deeply appreciate his professional and invaluable assistance throughout. I highly recommend Sander Groen for all immigration cases
10
Summer
5 juli 2024
Inge was so incredibly helpful in my goal of attaining Dutch citizenship. She was kind, informative, and easy to communicate with. I wouldn’t hesitate recommending Inge te Pas with any issues regarding Dutch citizenship.
10
Jordan
2 juli 2024
Wij zijn overgestapt naar Kroes Advocaten om bijgestaan te kunnen worden door Anique van den Broek. Haar kennis op het gebied van TEV (voormalig MVV) is subliem. Dossiervorming en punctualiteit is uitmuntend. De aanvraag is tot in het kleinste...
10
Benjamin
1 juli 2024
Lees hieronder enkele testimonials van onze zakelijke cliënten
Tiange Gao, HR Operations Western Europe

“I want to express my sincere gratitude to Kroes Advocaten for the outstanding service that is provided in the work permit and residence applications, specifically the ICT visa process. Our dedicated lawyer Mr. Sander Groen, whose professionalism and attention to detail makes the entire experience seamless and stress-free. Their ability to tackle extremely difficult cases with a positive outcome reflects the high standards of excellence at Kroes Advocaten.”

Marek Macek, Consulting Director

“We have not had a single instance where Kroes Advocaten did not deliver what was promised to us. They are typically very specific about the process, costs and timelines. This is a great value-add to us, as it simply takes away another risk item and allows us to successfully live up to our commitments to our customers.”

Vera Hoffmann, Global Mobility Manager

"They are great to work with, responsiveness, knowledgeable and great communication to our foreigners. "

Parag Deshpande, Sr. Director

“All expectations met. They also helped set a process for audit from IND in Netherlands for us which is really handy. They maintain a copy of each case in electronic and physical format at their office. Also reminders on expiring visas and application to renew the same in time is handy.”

Marios Stangonis, Legal Department

“The team of KROES Advocaten leaves us always satisfied with the quality of the services they provide us with. They know very well the technicalities of Dutch immigration law and legal procedures and are able to give us precise direction within short deadlines. We feel confident that every issue we assign them is under control.”

Martijn Coeveld, Director of Operations

“We consider Kroes Advocaten as one of our key partners; they play an essential role in recruiting new talent for TBA. Kroes Advocaten provide clarity early-on, get to action promptly and are responsive throughout the entire visa application process.”

Anurag Nautiyal, Sales Director & Head – Continental Europe

“I would like to thank Kroes Advocaten  for the excellent job that all of you have done in managing these assignments. It was professionally handled, expertly managed, with timely updates and at no point did it seem that you are not in control. “

Nynke Doorenbos, Executive Vice President, HR, Legal and Operations

"We have been working with Kroes Advocaten for several years mainly in relation to Visa applications for expats. We value their efficiency, responsiveness and professionalism. Based on our experience in working with them, we have complete faith in their capabilities of getting the job done! On behalf of our organisation I take this opportunity to thank Sander Groen, Sarah Lindeboom and the rest of the team for always delivering excellence and organizing valuable seminars and events for knowledge sharing. Very much appreciated!"

Kailas Ugale, Manager – Visa & Immigration

“Kroes Advocaten  is a leader in the field of Dutch Immigration law, work permit and process and consistently provides us with outstanding value. Their service remains extremely client oriented, user friendly and highly efficient. Their fees are extremely competitive yet they offer solid legal strategic advice with consistently high service and results.”

Venera Khairullina, Visa Strategy & Compliance Group

"We  have been working with Kroes Advocaten for all our visa applications in Netherlands. They have been very efficient, responsive, and have a high-skilled team of immigration specialists. They also very good in finding smart solutions that are compliant with the local laws and regulations and they timely warn us about any changes in the local law. We are generally very pleased with their assistance."

Joe White, Regional Manager

"Kroes Advocaten have assisted us with the relocation of many staff in recent years. Their work has been exemplary - we've never had any issues, everything is completed on time and for a reasonable price. I would highly recommend them to anyone who needs to transfer staff from overseas to The Netherlands."

Henk Offermans, Finance & HR Manager

Kroes Advocaten have assisted us a few times now with expats coming from Japan and we can testify that they have a very straightforward approach. What really stands out is their way of communication. They are clear on every step, inform us immediately when there is new information and also help the expats, who are unfamiliar with the Netherlands, by showing them what to do in a clear way when their input is required. Our expats are very positive about the service delivered.

Teresa Vanderlaan, Global Humans Resources Manager 

Many times we are all rushing to get work completed and forget the simple words of “thank you”.  I wanted to stop today and tell you I truly appreciate how responsive you and your team are, how you communicate and explain the world of immigration to myself and colleagues, and your availability to myself and anyone on my team.  While I am half Dutch, I have heard generalizations made, that the Dutch are very slow in responding and working.  That has not been the case with you and you have no idea how helpful it has been for me to work with you.  So “thank you”.  You help me make my job easier. 

Barak Bar-Hen, CEO Elad Europe

"The Elad Europe group has started working with Mr. Sander Groen since 2007, and is using his good services for its employees. Mr. Groen has shown that he has vast knowledge, experience and good contacts within the authorities and always provided best results in minimum time."

Cristina Ruz , HR Director, Strategic HR Business Partner

"Sheryl Goldberg is one of the best Immigration professionals that I have worked with. She has a vast knowledge of the immigration system but her differentiator is the way she applies this to any business situation together with her direct and plain way to explain the solutions. In additional to this, Sheryl is great and positive person and we find her as an extension to our HR team. Thanks so much Sheryl for all your help!"

Amy Darling

“Jelle was a fantastic partner and advisor throughout the process of applying for nearly 20 work permits for our staff. He was always very transparent about the work that needed to be completed for the best results and was very upfront about the costs of that work. We never felt manipulated or neglected, and both Jelle and his team were very pleasant to work with. We would highly recommend hiring Jelle and his team for any US companies hoping to obtain permits for working in the Netherlands.”

Murat Alexandrovich Koedanetov, Directeur

"Kroes Advocaten staat Arkoil Technologies Nederland al jaren goed bij met het aanvragen van visa en werkvergunningen van haar personeel, met juridische kwesties en al onze vragen met betrekking tot de vreemdelingenwet. Wij als Arkoil Technologies Nederland vinden dat Kroes Advocaten een uitstekende en cliëntgerichte dienstverlening biedt. En punten die wij heel belangrijk vinden zijn: flexibiliteit, goede communicatie, snelle antwoorden en natuurlijk oplossingen die altijd worden gevonden door Kroes Advocaten."

Rony Barbi, Director of HR

"Fornova started working with Mr. Sander Groen on January 2016 and is using his excellent services for its employees. Mr. Groen has shown that he has vast knowledge, experience and always available to give us the professional services we needed.“

Pieter Viljoen Sr, CEO and founder of Infomet

"I wish to express my satisfaction and extreme gratitude for the very competent and thorough work done by Sander Groen with respect to the handling of Pieter Viljoen Jr.'s immigration matters.  He is a true professional and a truly pleasant individual to work with! He is knowledgeable, factual, and wise!"

Heb jij een vraag over de EU Blue Card?

Wij gaan veilig met uw gegevens om.

Heb jij een vraag over de EU Blue Card?

Liever telefonisch antwoord?

Contactformulier openen Contactformulier