Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Nederlander worden

Een vreemdeling kan naturaliseren tot Nederlander na 5 jaar ononderbroken rechtmatig verblijf in Nederland. Een andere mogelijkheid is het opteren tot Nederlander, met name bedoeld voor mensen met Nederlandse roots maar zonder Nederlands paspoort.

Naturalisatie

Na vijf jaar rechtmatig verblijf in Nederland kan een vreemdeling een verzoek om naturalisatie tot Nederlander indienen. Vreemdelingen die drie jaar met een Nederlander zijn getrouwd én met die Nederlander samenwonen, kunnen al na drie jaar naturaliseren tot Nederlander worden. Deze termijn van drie jaar geldt ook voor  ongehuwde partners die drie jaar met een Nederlander hebben samengewoond.

Een andere categorie waarvoor de termijn van drie jaar ook geldt, is de volgende. Voor vreemdelingen die drie jaar gehuwd zijn met een Nederlander, is het ook mogelijk Nederlander te worden vanuit het buitenland. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat zij niet mogen wonen in het land van hun nationaliteit. Zie over dit onderwerp ook de uitgebreide blog.

Voorwaarde is het hebben behaald van een inburgeringsexamen. Bovendien moet de naturalisandus afstand doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit, tenzij de eigen nationaliteitswetsgeving dat niet toestaat, of indien hij drie jaar is gehuwd met een persoon die op het moment van de aanvraag Nederlander is.

  • In 2021 zijn 59.680 aanvragen om te naturaliseren tot Nederlander ingediend. Hiervan is 98% ingewilligd.
  • In 2020 waren dit 43.660 aanvragen, waarvan 96% is ingewilligd.

Optieprocedure

De optieprocedure staat open voor diverse, uiteenlopende groepen vreemdelingen, waarbij de rode draad is dat zij langdurige banden met Nederland hebben opgebouwd. Bij de optieprocedure hoeft de vreemdeling geen inburgeringsexamen te doen. Ook hoeft geen afstand te worden gedaan van de oorspronkelijke nationaliteit.

"Latente Nederlanders"

Een bijzondere groep die in aanmerking komt voor de optieprocedure zijn degenen die vóór 1985 zijn geboren uit een Nederlandse moeder en een buitenlandse vader. Velen van hen zijn geen Nederlander, omdat de moeder het Nederlanderschap in die tijd nog niet over kon dragen op haar kind. Sinds 1 oktober 2010 kunnen deze zogeheten Latente Nederlanders ook opteren. Bel of mail ons voor meer informatie.

Topsporters en koningin Maxima

Soms wordt vrijstelling verleend van de voorwaarden voor naturalisatie. De wet spreekt van 'zeer bijzondere gevallen', waarmee wordt bedoeld dat gewichtige Nederlandse belangen zijn gediend met afwijking van de regels. Denk aan een topsporter die versneld een paspoort krijgt zodat hij meteen voor het nationale team kan uitkomen, in plaats van na 5 jaar wachten. Ook Koningin Maxima verkreeg op deze wijze al binnen een jaar het Nederlanderschap.

Meer informatie over dit onderwerp?

Inge kan u adviseren.

Testimonials
Be in Good Company. Onze cliënten waarderen onze uitstekende en cliëntgerichte dienstverlening.
9.9
Kroes Advocaten was exceptional with their service from day 1 until we received our Residence permits. During this very stressful period they were very assuring and helpful. I would highly recommend them to anyone.
10
Randall Manuel
6 oktober 2022
Sander Groen is very professional, structured and always available person. Proactive and fast. Your journey with documentation flow will be easy if you choose Sander!
9
OKSANA
4 oktober 2022
Great service, excellent communication and very professional staff. Special thanks to Esther Wolthuis for the helpfulness and high service standards.
10
Selim
29 september 2022
Sander Groen is very professional,pro-active and is the master of his subject. He is very quick in responding to emails and even in his holidays, he will ensure that the queries are answered by his team. I am really impressed with his clear…
10
Ruchi
28 september 2022
My experience with Inge te Pas is wonderful. Not only a very kind person but also very skilled. She made the application procedure very easy for us and I would highly recommend her services.
10
Arto
27 september 2022
The service, from its beginning until I received my residence card was very helpful, friendly, kind and the lawyer was available when ever I had questions and enquiries, and his answers and service made everything easier. Thank you!
10
Rasha
22 september 2022
Sander Groen and his team gave us professional advice and helped us with quick and good advise during the whole process
9
Dana
20 september 2022
I prepared all my documents and documents for my husband with Sander Groen, he helped a lot, answered all my questions really fast, made all clarifications. With his help preparation for relocation was super easy
10
Alina
15 september 2022
I applied for 30 percent, Sander made it very easy for me by providing a list of items needed and then took care of the rest. Very professional and fantastic work!
10
Alireza
14 september 2022
Begeleiding nodig bij naturalisatie?

Wij gaan veilig met uw gegevens om.

Begeleiding nodig bij naturalisatie?

Liever telefonisch antwoord?

Contactformulier openen Contactformulier