Wij zijn in 2020 het best beoordeelde advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2020 het best beoordeelde advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Nederlander worden

Een vreemdeling kan naturaliseren tot Nederlander na 5 jaar ononderbroken rechtmatig verblijf in Nederland. Een andere mogelijkheid is het opteren tot Nederlander, met name bedoeld voor mensen met Nederlandse roots maar zonder Nederlands paspoort.

Naturalisatie

Na vijf jaar rechtmatig verblijf in Nederland kan een vreemdeling een verzoek om naturalisatie tot Nederlander indienen. Vreemdelingen die drie jaar met een Nederlander zijn getrouwd én met die Nederlander samenwonen, kunnen al na drie jaar naturaliseren tot Nederlander worden. Deze termijn van drie jaar geldt ook voor  ongehuwde partners die drie jaar met een Nederlander hebben samengewoond.

Een andere categorie waarvoor de termijn van drie jaar ook geldt, is de volgende. Voor vreemdelingen die drie jaar gehuwd zijn met een Nederlander, is het ook mogelijk Nederlander te worden vanuit het buitenland. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat zij niet mogen wonen in het land van hun nationaliteit. Zie over dit onderwerp ook de uitgebreide blog.

Voorwaarde is het hebben behaald van een inburgeringsexamen. Bovendien moet de naturalisandus afstand doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit, tenzij de eigen nationaliteitswetsgeving dat niet toestaat, of indien hij drie jaar is gehuwd met een persoon die op het moment van de aanvraag Nederlander is.

In 2019 zijn 44.400 aanvragen om te naturaliseren tot Nederlander ingediend. Hiervan werd 97% ingewilligd. In 2018 waren dit 26.080 aanvragen waarvan 96% werd ingewilligd.

Optieprocedure

De optieprocedure staat open voor diverse, uiteenlopende groepen vreemdelingen, waarbij de rode draad is dat zij langdurige banden met Nederland hebben opgebouwd. Bij de optieprocedure hoeft de vreemdeling geen inburgeringsexamen te doen. Ook hoeft geen afstand te worden gedaan van de oorspronkelijke nationaliteit.

"Latente Nederlanders"

Een bijzondere groep die in aanmerking komt voor de optieprocedure zijn degenen die vóór 1985 zijn geboren uit een Nederlandse moeder en een buitenlandse vader. Velen van hen zijn geen Nederlander, omdat de moeder het Nederlanderschap in die tijd nog niet over kon dragen op haar kind. Sinds 1 oktober 2010 kunnen deze zogeheten Latente Nederlanders ook opteren. Bel of mail ons voor meer informatie.

Topsporters en koningin Maxima

Soms wordt vrijstelling verleend van de voorwaarden voor naturalisatie. De wet spreekt van 'zeer bijzondere gevallen', waarmee wordt bedoeld dat gewichtige Nederlandse belangen zijn gediend met afwijking van de regels. Denk aan een topsporter die versneld een paspoort krijgt zodat hij meteen voor het nationale team kan uitkomen, in plaats van na 5 jaar wachten. Ook Koningin Maxima verkreeg op deze wijze al binnen een jaar het Nederlanderschap.

Meer informatie over dit onderwerp?

Hans kan u adviseren.

Testimonials
Be in Good Company. Onze cliënten waarderen onze uitstekende en cliëntgerichte dienstverlening.
9.9
Sarah was very kind and easy to talk to. Besides that, she gave us clear answers to our questions and I felt confidence in all the information she shared with us.
10
Adele
2 december 2021
Edward van Kempen is my lawyer, helping me to solve the resident gap problem. In two years, he tried his best to solve this issue from professional perspective. During the period, he continued to give me high quality advice and encouraged me…
10
Munisha
30 november 2021
Edward van Kempen help me on my case regarding residence gap. It took a very long time from the IND side but the whole time Edward was very patient and helpful by analysing for me what we can do and what is the best decisions to make at…
10
Hao
30 november 2021
It was a pleasure to use their services.Sarah helped us out with the process of getting a visa for my spouse.Everything was communicated professionally and clearly, making the entire IND process effortless and fast for us.
10
Aleksa
29 november 2021
Kroes Advocaten was extremely helpful, with a great level of professionalism, documentation efficiency. Extremely high recommended!
10
LAURA
26 november 2021
Working with Kroes Advocaten, especially Sander Groen was extremely helpful on many levels. Not only he has great expertise in different parts of the process but wide knowledge of all procedures around it, with a great level of professionalism,…
9
MasterPeace Foundation
26 november 2021
Sarah was extremely punctual and clear at every step of the process. Thanks to her I immigration process was not bothering and I felt like I can rely on Kroes Advocaten without any worry.
10
Daniil
22 november 2021
response is very good and explanation is very clear to understand. good performance.
10
sadamu
19 november 2021
We were fortunate to place one phone call and have Sheryl attend to all of our needs immediately with precision, thoughtfulness and clarity. She was responsive, informed, and able to navigate our needs during the especially trying time of…
10
Alyssa
16 november 2021
Begeleiding nodig bij naturalisatie?

Wij gaan veilig met uw gegevens om.

Begeleiding nodig bij naturalisatie?

Liever telefonisch antwoord?

Contactformulier openen Contactformulier