Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Nederlander worden

Een vreemdeling kan naturaliseren tot Nederlander na 5 jaar ononderbroken rechtmatig verblijf in Nederland. Een andere mogelijkheid is het opteren tot Nederlander, met name bedoeld voor mensen met Nederlandse roots maar zonder Nederlands paspoort.

Naturalisatie

Na vijf jaar rechtmatig verblijf in Nederland kan een vreemdeling een verzoek om naturalisatie tot Nederlander indienen. Vreemdelingen die drie jaar met een Nederlander zijn getrouwd én met die Nederlander samenwonen, kunnen al na drie jaar naturaliseren tot Nederlander worden. Deze termijn van drie jaar geldt ook voor  ongehuwde partners die drie jaar met een Nederlander hebben samengewoond.

Een andere categorie waarvoor de termijn van drie jaar ook geldt, is de volgende. Voor vreemdelingen die drie jaar gehuwd zijn met een Nederlander, is het ook mogelijk Nederlander te worden vanuit het buitenland. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat zij niet mogen wonen in het land van hun nationaliteit. Zie over dit onderwerp ook de uitgebreide blog.

Voorwaarde is het hebben behaald van een inburgeringsexamen. Bovendien moet de naturalisandus afstand doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit, tenzij de eigen nationaliteitswetsgeving dat niet toestaat, of indien hij drie jaar is gehuwd met een persoon die op het moment van de aanvraag Nederlander is.

  • In 2021 zijn 59.680 aanvragen om te naturaliseren tot Nederlander ingediend. Hiervan is 98% ingewilligd.
  • In 2020 waren dit 43.660 aanvragen, waarvan 96% is ingewilligd.

Optieprocedure

De optieprocedure staat open voor diverse, uiteenlopende groepen vreemdelingen, waarbij de rode draad is dat zij langdurige banden met Nederland hebben opgebouwd. Bij de optieprocedure hoeft de vreemdeling geen inburgeringsexamen te doen. Ook hoeft geen afstand te worden gedaan van de oorspronkelijke nationaliteit.

"Latente Nederlanders"

Een bijzondere groep die in aanmerking komt voor de optieprocedure zijn degenen die vóór 1985 zijn geboren uit een Nederlandse moeder en een buitenlandse vader. Velen van hen zijn geen Nederlander, omdat de moeder het Nederlanderschap in die tijd nog niet over kon dragen op haar kind. Sinds 1 oktober 2010 kunnen deze zogeheten Latente Nederlanders ook opteren. Bel of mail ons voor meer informatie.

Topsporters en koningin Maxima

Soms wordt vrijstelling verleend van de voorwaarden voor naturalisatie. De wet spreekt van 'zeer bijzondere gevallen', waarmee wordt bedoeld dat gewichtige Nederlandse belangen zijn gediend met afwijking van de regels. Denk aan een topsporter die versneld een paspoort krijgt zodat hij meteen voor het nationale team kan uitkomen, in plaats van na 5 jaar wachten. Ook Koningin Maxima verkreeg op deze wijze al binnen een jaar het Nederlanderschap.

Meer informatie over dit onderwerp?

Inge kan u adviseren.

Testimonials
Be in Good Company. Onze cliënten waarderen onze uitstekende en cliëntgerichte dienstverlening.
10
Thanks so much for your help, Esther! Thank you for your explanations and guidance through this process! This would have been much more stressful and complicated without your help. This is the second time coming to Kroes Advocanten and again a…
10
Marcus
3 februari 2023
Irene handled my case with everything in a perfect way. She has excellent communication, high efficiency, and tries the extra mile for her client. I am satisfied in every single way. I have already recommended this company to many of my friends…
10
Maryam
3 februari 2023
Florent advised me about the immigration technicalities related to Brexit withdrawal Agreement. I am impressed with the skills, pleased with clear advice and grateful to Florent. Thank you
10
Ghulam
3 februari 2023
Sander adapted very well to our needs, and give me a very clear image of the process. Very helpful experience to go through it in a very simple way, making it with defined dead lines, and step by step.
10
MJ
3 februari 2023
Professional and fully supportive.
10
Jason
2 februari 2023
Thank you Sheryl for making it a very smooth process!
10
Sam
1 februari 2023
Sander and Justine handled my case with everything in a perfect way. Great communication, high efficiency, and try extra miles for their client. I am satisfied in every single way.
10
Jia
1 februari 2023
Justine and Jelle constantly gave feedback and updates, with clear information in a timely manner. Their advise was given proactively and ensured I did not experience any delays. Trust was established from the very first point of contact!
10
Amanda Phometsi
31 januari 2023
Inge was a huge help with the application for my wife's Option procedure. Trying to do it from abroad was a bit stressful, and Kroes Advocaten really made the process easy, from helping us track down all the necessary records, to compiling all…
10
Scot
30 januari 2023
Begeleiding nodig bij naturalisatie?

Wij gaan veilig met uw gegevens om.

Begeleiding nodig bij naturalisatie?

Liever telefonisch antwoord?

Contactformulier openen Contactformulier