Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Blue card versneld ingevoerd

De Europese Commissie heeft in mei 2010 bekendgemaakt dat de Richtlijn die ziet op de inwerkingtreding van de EU Blue Card eerder in werking zal treden om tegemoet te komen aan de grotere vraag naar kennismigranten van buiten de Europese Unie.