Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Zowel de kennismigrantenregeling als de 30%-regel hanteren salarisnormen waaraan moet worden voldaan wil een persoon hiervoor in aanmerking komen. Een kennismigrant ouder dan 30 jaar, komt veelal in aanmerking voor de 30%-regel. De IND en de Belastingdienst hanteren echter verschillende salarisbegrippen. Dit zorgt nog wel eens voor verwarring.

De wetgever heeft wel getracht om deze salarisbegrippen gelijk te trekken. Dat is tot op heden nog niet doorgevoerd. De IND gaat uit van een bruto maandloon exclusief 8% vakantietoeslag, terwijl de belastingdienst uitgaat van een fiscaal (jaar)loon.

In dit artikel wordt hier op ingegaan. Ook komen de verschillende voorwaarden aan de orde.