Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Geen werkvergunningen voor Noord-Koreanen

Volgend op de VN-Resolutie 2317 heeft Nederland bepaald dat ten behoeve van vreemdelingen met de Noord-Koreaanse nationaliteit geen tewerkstellingsvergunningen (TWV) of Gemeenschappelijk vergunning voor arbeid en verblijf (GVVA) wordt verleend. Er geldt kort gezegd een nul quotum. Bepaalde werkzaamheden zijn vrijgesteld van de TWV-plicht, zoals bijvoorbeeld zakelijke besprekingen. Deze vrijstellingen zijn ook niet van toepassing op Noord-Koreanen. Doel van deze wijziging is om te voorkomen dat Noord-Koreanen in het buitenland werken om geld te verdienen waarmee Noord-Korea zijn kernwarenprogramma financiert. Deze wijziging gaat in per 1 oktober 2018.