Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Gezinsmigratie: ongehuwd partner weer mogelijk!

Gezinshereniging voor ongehuwd partners die een duurzame en exclusieve relatie hebben, komen weer in aanmerking voor een MVV en verblijfsvergunning met als doel gezinshereniging. Dit betekent dat het partnerbeleid zoals dat gold vóór 1 oktober 2012 opnieuw wordt ingevoerd. 

Ongehuwd partners kunnen vanaf 21 december 2012 hun advies-aanvragen indienen.  Als aan alle overige voorwaarden wordt voldaan, zal een positief advies worden afgegeven door de IND, alsdus de Staatssecretaris van Justitie. De daadwerkelijke wijziging van de regelgeving in het Vreemdelingenbesluit 2000 zal pas in april 2013 plaatsvinden. 

Bron: brief SvJ aan Tweede Kamer, 21 december 2012, 2012-0000732930.