Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

In 2023 kleine daling aantal aanvragen kennismigrant ten opzichte van 2022

Het lijkt er op dat in 2023 een kleine afname plaatsvindt ten opzichte van 2022 voor wat betreft het aantal aanvragen voor een verblijfsvergunning als kennismigrantoverplaatsing binnen onderneming (ICT) en Europese Blauwe Kaart (de categorie “Kennis en Talent”). Dit blijkt uit cijfers van de IND over het aantal aanvragen in het eerste tertiaal van 2023 (januari t/m april). Waren er in het eerste tertiaal van 2022 nog 9.500 aanvragen in de categorie “Kennis en Talent”, waren dat er in het eerste teritiaal van 2023 slechts 8.210. Dit betreft een kleine daling van 14%. Het percentage inwilligingen is met 2% gedaald ten opzichte van 2022, van 94 naar 92%.

De vraag is of deze daling in het aantal aanvragen in de categorie “Kennis en Talent” zich heeft voortgezet in de rest van 2023. In het tweede tertiaal van 2023 (mei t/m augustus), is het aantal aanvragen (9.680) in ieder geval gestegen ten opzichte van het eerste tertiaal van 2023 (8.210). Om het totaal aantal aanvragen in 2022 (33.030) te evenaren, moeten er in het laatste tertiaal van 2023 (september t/m december) in ieder geval 15.140 aanvragen worden ingediend. Of dit gaat gebeuren lijkt onwaarschijnlijk, aangezien in het derde tertiaal van 2022 slechts 10.750 aanvragen zijn ingediend. Het lijkt er dan ook op dat in 2023 een kleine daling plaatsvindt in het aantal aanvragen in de categorie “Kennis en Talent”.

Top drie nationaliteiten

De top drie nationaliteiten waarvoor in het eerste tertiaal van 2023 een verblijfsvergunning als kennismigrant, ICT of Europese Blauwe Kaart zijn ingewilligd zijn:

  1. India
  2. Turkije
  3. China

India lijkt zoals de voorgaande jaren weer op de eerste plaats te gaan staan. Ook Turkije is weer te vinden op de tweede plaats. China staat in het eerste tertiaal van 2023 op de derde plaats, en maakt daardoor een rentree in de top drie sinds haar afwezigheid in 2022. In 2022 waren de top drie nationaliteiten: India, Turkije en Rusland. En in 2021 waren dit: India, China en Turkije. Het laat zien dat het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in februari 2022 misschien voor een piek heeft gezorgd in het aantal Russische aanvragen ten opzichte van andere jaren. Nu lijkt de ‘normale’ situatie weer te zijn hersteld, met India, Turkije en China als de hofleveranciers van kennismigranten.

Categorie “Familie en Gezin”

Het aantal aanvragen voor een verblijfsvergunning voor gezinshereniging is wel heel licht toegenomen in het eerste tertiaal van 2023 ten opzichte van het eerste tertiaal van 2022. In 2022 waren dit er 13.990, terwijl dat er in 2023 14.090 zijn. Ook het percentage aanvragen dat is goedgekeurd in het eerste tertiaal van 2023 is heel licht gestegen ten opzichte van het eerste tertiaal in 2022, namelijk van 88 naar 89%. De top drie nationaliteiten waar de gezinsherenigers vandaan komen zijn India, Turkije en Rusland. In 2022 was dit precies dezelfde top drie.

Klik hier voor de jaarverslagen van de IND van de afgelopen jaren.