Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

‘Incidentele werkzaamheden’ geen TWV vereist: definitie aangepast

In zijn algemeenheid geldt dat voor elke werkzaamheid die in Nederland wordt verricht een tewerkstellingsvergunning (TWV) is vereist. Een aantal werkzaamheden zijn vrijgesteld van de TWV-plicht indien het ‘incidentele werkzaamheden’ zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij zakelijke besprekingen, waarbij als incidenteel wordt beschouwd een periode van in totaal 13 weken in 52 weken.

Een andere categorie is software implementatie- en reparatiewerkzaamheden. In deze gevallen wordt als incidenteel beschouwd een periode van 12 aaneengesloten weken in een periode van 36 weken. Per 1 september 2020 is voor deze categorie werkzaamheden het begrip ‘incidenteel’ door de wetgever ‘verduidelijkt’. Namelijk indien een vreemdeling die deze werkzaamheden verricht wordt vervangen door een andere vreemdeling die op dezelfde plaats hetzelfde of vergelijkbaar werk uitvoert. In dat geval wordt de duur van de ‘incidentele’ arbeid die deze vreemdelingen verrichten bij elkaar opgeteld. Indien de vreemdelingen gezamenlijk over de duur van 12 weken komen, dan is een TWV vereist.

De wetgever wil met deze regeling voorkomen dat via een rotatieschema vreemdelingen beurtelings worden afgelost na een periode van 12 weken.