Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Internationale studenten in Nederland: een inleiding immigratierecht voor werkgevers

Nederland is al lange tijd een gewilde bestemming voor internationale studenten. Nu het aantal internationale studenten blijft groeien, is het begrijpen van de Nederlandse immigratiewetgeving voor werkgevers van het grootste belang. In dit artikel geven wij een introductie in de regelgeving en leggen we uit wat een werkgever moet doen om een internationale student aan te nemen.

Toename aantal internationale studenten

De IND meldt de afgelopen jaren een flinke stijging in het aantal verblijfsvergunningaanvragen van internationale studenten. In 2023 vroegen meer studenten een vergunning aan dan ooit tevoren. In dit jaar in de periode 1 januari 2023 tot 1 augustus 2023 zijn er 17.870 aanvragen voor een verblijfsvergunning studie ontvangen. Vorig jaar in dezelfde periode waren dat er 16.630. Een stijging van het aantal studenten met 1240 (7,4%). De meest studenten komen uit China, India, Verenigde Staten, Turkije en Indonesië.

Om in Nederland te kunnen studeren, moeten internationale studenten een verblijfsvergunning hebben. Daarvoor moeten zij aan verschillende voorwaarden voldoen, waaronder het verkrijgen van toelating tot een erkende onderwijsinstelling en het aantonen van voldoende financiële middelen.

Flexibele regels

De Nederlandse regering erkent het belang van het aantrekken en behouden van internationaal talent en heeft daarvoor speciale regelgeving geïmplementeerd. De belangrijkste kenmerken zijn onder meer:

  • Deeltijd werkrechten: Internationale studenten mogen tijdens hun studie deeltijd werken of stage lopen, wat mogelijkheden biedt om praktische ervaring op te doen en bij te verdienen.
  • Zoekjaarvergunning: Na hun studie in Nederland kunnen internationale studenten een zoekjaarvergunning aanvragen, waarmee ze een jaar de tijd krijgen om de arbeidsmarkt te verkennen of een bedrijf op te richten.
  • Kennismigranten: De regeling voor kennismigranten maakt het makkelijk voor werkgevers om internationale studenten met een Nederlands diploma aan te nemen als kennismigrant. Voor pas afgestudeerden geldt een verlaagde salarisnorm.

Werkgelegenheid voor internationale studenten

  • Werkgevers in Nederland erkennen steeds meer de waarde van internationale studenten op de arbeidsmarkt. Om een internationale student aan te nemen, moeten werkgevers onder andere deze stappen volgen:
  • Verblijfsstatus verifiëren: Voordat een internationale student in dienst wordt genomen, moeten werkgevers hun verblijfsstatus verifiëren. Studenten met een geldige verblijfsvergunning voor studie kunnen doorgaans deeltijd werken tijdens hun studie of voltijd tijdens de zomervakantie.
  • Werkvergunning: In de meeste gevallen hebben internationale studenten een aparte werkvergunning nodig voor een deeltijdbaan tijdens hun studie. Stages zijn vaak toegestaan zonder werkvergunning, maar er gelden wel strikte voorwaarden. Het is belangrijk om per student te zien wat er nodig is, omdat iedere situatie anders is.

Conclusie

Nederland blijft aantrekkelijk als bestemming voor buitenlandse studenten. Voor werkgevers in Nederland biedt het aannemen van buitenlandse studenten toegang tot talent en frisse perspectieven. Een goed begrip van de Nederlandse immigratiewetgeving is essentieel voor zowel studenten als werkgevers om een soepele overgang naar de Nederlandse arbeidsmarkt zeker te stellen.