Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Kennismigrant en salaris

De voorwaarde van een marktconform salaris voor kennismigranten heeft geleid tot Kamervragen. Wordt het aantrekken van kennismigranten door deze voorwaarde niet bemoeilijkt? De Minister is van mening dat dat niet het geval is. De toets aan het marktconforme salaris vindt slechts in uitzonderingssituaties plaats, namelijk alleen bij vermoeden van misbruik. De Minister schrijft dat sinds de invoering op 19 juni 2011 van de afwijzingsgrond dat het salaris van de kennismigrant marktconform moet zijn, de IND nog geen aanvragen om een verblijfsvergunning op deze heeft grond afgewezen. De Minister bevestigt nogmaals dat kennismigranten maar aan één criterium hoeven te voldoen: het salariscriterium.

Bron: TK 2011-2012, Aanhangsel nr. 274, 11 oktober 2011