Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

kennismigrant: kort verblijf

Verblijf als kennismigrant voor een duur korter dan drie maanden wordt mogelijk per 1 januari 2012. Dan gaat de pilot kort verblijf kennismigranten van start voor de duur van 2 jaar. Alleen werkgevers die reeds zijn toegelaten tot de IND Kennismigrantenregeling kunnen van de pilot gebruik maken. Het salariscriterium voor de kennismigrant van 30 jaar en ouder (in 2011 EUR 50.619 bruto per jaar) zal naar rato van de gewerkte periode worden toegepast. Het UWV Werkbedrijf zal ook de functie van de kennismigrant toetsen. Voor kennismigranten die voor een duur korter dan drie maanden in Nederland, dient de werkgever een tewerkstellingsvergunning te bezitten. Het UWV Werkbedrijf streeft ernaar om deze binnen twee weken af te geven.

Bron: Staatscourant 2011, nr. 21341, 28 november 2011