Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Kennismigrantenregeling: wijziging

Er zullen nieuwe eisen worden gesteld aan het betalen van het loon aan een kennismigrant. Op dit moment gelden er geen nadere voorwaarden, zolang het jaarlijkse normbedrag maar wordt betaald aan de kennismigrant. In plaats van een jaarbedrag zal een salariseis per maand worden gesteld. Ook zal het loon op een bankrekening die op naam van de kennismigrant staat, moeten worden betaald.

Deze wijziging heeft directe gevolgen voor de mogelijkheid van het opnemen van onbetaald (ouderschaps)verlof.

De verwachting is dat de wijziging in werking zal treden op 1 januari 2014, tegelijkertijd met het wetsvoorstel Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen.