Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel tot verlenging van de naturalisatietermijn van 5 naar 7 jaar

3 oktober 2017 Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot verlenging van de naturalisatietermijn van 5 naar 7 jaar verworpen. Alleen VVD, PVV, CDA en SGP stemden voor (37 van de 75 zetels). Alle andere partijen hebben tegen gestemd. De verlenging van de naturalisatietermijn naar 7 jaar gaat dus niet door. Verder kunnen echtgenoten van Nederlanders nog steeds naturaliseren na drie jaar huwelijk, ook als zij nog niet drie jaar hebben samengewoond in Nederland. Bovendien blijft het mogelijk voor echtgenoten van Nederlanders in het buitenland te naturaliseren vanuit elk ander land dan het land van de eigen nationaliteit. Tot slot, wordt er geen openbare orde toets ingevoerd bij twaalf tot zestienjarigen.

De verwerping van het wetsvoorstel is slecht nieuws voor sommige oud- Nederlanders. In het wetsvoorstel was een mogelijkheid gecreëerd voor oud- Nederlanders om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen. Deze optie is nu van tafel. Ook verliezen Nederlanders die buiten Nederland wonen en hun paspoort niet tijdig verlengen nog steeds na 10 jaar automatisch het Nederlanderschap. In het wetsvoorstel was voorgesteld deze termijn te verlengen naar 15 jaar omdat paspoorten sinds 1 januari 2014 voor een periode van 10 jaar, in plaats van 5 jaar, worden afgegeven.

Nieuws en events

Online meldplicht voor dienstverrichters per 1 maart 2020

14 januari 2020 Per 1 maart 2020 moeten werkgevers en zelfstandigen uit de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland die in Nederland een...

IND leges kennismigrant

27 december 2019 De IND heeft de leges voor 2020 bekendgemaakt. De kosten voor een verblijfsvergunning kennismigrant , overplaatsing binnen een onderneming en...

Nieuws en events