Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Working Holiday Program: aanscherping

15 december 2017 Het Working Holiday Program (WHP) en Working Holiday Scheme (WHS) zijn aangescherpt. Onder deze uitwisselingsprogramma’s kunnen jongeren tot 31 jaar afkomstig uit Argentinië, Australië, Canada, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland op eenvoudige wijze een verblijfsvergunning voor één jaar in Nederland krijgen. Ze hoeven alleen aan te tonen dat ze beschikken over een retour ticket, of over voldoende middelen om een retourticket te kopen.

Zij zijn tevens vrij op de arbeidsmarkt: hun werkgever hoeft niet te beschikken over een tewerkstellingsvergunning. Veel werkgevers maakten dan ook via deze Working Holiday Program en Working Holiday Scheme verblijfsvergunning gebruik om vreemdelingen die voor deze verblijfsvergunning in aanmerking kwamen, een jaar zonder verdere voorwaarden voor zich te laten werken. Dat is niet meer mogelijk. Vreemdelingen die in Nederland verblijven met een WHP en WHS verblijfsvergunning mogen alleen nog maar incidentele arbeid verrichten om in de kosten van hun verblijf en levensonderhoud in Nederland te voorzien. In de regelgeving is ook expliciet opgenomen dat de Working Holiday Program en Working Holiday Scheme verblijfsvergunning niet bedoeld is voor reguliere arbeidsmigranten, kennismigranten en au-pairs. Deze aanscherping gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2017. 

Nieuws en events

British? Apply for EU permanent residence now!

11 januari 2019 In case of a hard Brexit (‘no deal’) British nationals will lose their EU status and become third country nationals after 29 March 2019. What...

IND Leges voor Kennismigrant en Intra company transfer verlaagd

2 januari 2019 De IND heeft de leges voor een verblijfsvergunning voor kennismigrant , intra company transfer ( overplaatsing binnen een onderneming ) en EU...

Nieuws en events