Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Rutte II: kennismigranten en arbeidsmigratie

Afgifte van TWV’s voor laag- en ongeschoolde arbeid wordt zo veel mogelijk beperkt, gelet op de toenemende werkloosheid. De komst van kennismigranten wil het kabinet daarentegen bevorderen. De volgende voorstellen zijn gedaan ter wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen:

–         Een abstracte toets op prioriteitsgenietend aanbod. Het UWV kan volstaan met onderzoek of er voldoende werkzoekenden op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn;
–         Verrichten onvoldoende wervingsinspanningen wordt een dwingende weigeringsgrond;
–         een limiet / quota voor het aantal af te geven TWV’s voor bepaalde sectoren;
–         maximale duur van 1 jaar voor een TWV. Verlenging is niet mogelijk;
–         TWV kan worden geweigerd indien 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag aan de onderneming een bestuurlijke boete is opgelegd voor een arbeidsgerelateerde overtreding;
–         vreemdelingen krijgen na 5 jaar vrije toegang tot de arbeidsmarkt;
–         schrappen van schorsende werking van bezwaar / beroep.

Bron: TK 2012-2013, 33475, nr. 2.