Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Van geprivilegieerde naar een ‘normale’ verblijfsvergunning? MVV-visa vrijstelling!

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 19 januari 2023 aangekondigd dat voormalig geprivilegieerden en hun gezinsleden binnenkort geen MVV meer nodig hebben als ze overstappen naar een reguliere verblijfsvergunning. De inwerkingtreding van dit besluit staat gepland op 1 juli 2023. Dit betekent dat voormalig diplomaten en geaccrediteerde leden van internationale organisaties, of een geaccrediteerd lid van het administratief, technisch of bedienend personeel dan wel als particulier bediende, in dienst van een buitenlandse diplomatieke of consulaire post of internationale organisatie, zoals het Internationaal Strafhof, vanaf die datum niet meer terug hoeven te keren naar hun land van herkomst voor de enkele reden om een MVV aan te vragen.

Geprivilegieerden die al 10 jaar in Nederland wonen

Sinds 2009 bestond deze MVV-vrijstelling al voor vreemdelingen die voor een periode van 10 jaar of langer in Nederland verbleven met deze bijzondere verblijfsstatus. Na 10 jaar krijgen zij namelijk het recht op een reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Het werd kennelijk toen al onredelijk geacht dat voormalig geprivilegieerden die al 10 jaar in Nederland woonden en werkten terug moesten reizen naar hun land van herkomst om een MVV aan te vragen.

Nu ook voor geprivilegieerden die minder dan 10 jaar in Nederland wonen

Nu is er eindelijk ook een MVV-vrijstelling voor (gezinsleden van) vreemdelingen die hun status als geprivilegieerden zijn kwijtgeraakt, bijvoorbeeld door (leeftijd)ontslag of beëindiging van de internationale afspraak waar die status op is gebaseerd, maar nog geen 10 jaar in Nederland hebben verbleven met deze bijzondere verblijfsstatus.

Het kan ook voorkomen dat een vreemdeling binnen 10 jaar afstand doet van zijn geprivilegieerde status en op een andere basis in Nederland wil blijven, bijvoorbeeld als kennismigrant. Het terugreizen naar het land van herkomst enkel voor het aanvragen van een MVV behoort nu ook voor deze groep tot het verleden. Met deze wetswijziging is het MVV-beleid geharmoniseerd voor alle voormalig geprivilegieerden en hun gezinsleden die willen overstappen naar een reguliere verblijfsvergunning. De duur van hun verblijf is hiervoor niet meer relevant.

Niet relevant voor alle nationaliteiten

Een algehele MVV-vrijstelling bestond natuurlijk al voor voormalig geprivilegieerden met de nationaliteit van EU- en EER-lidstaten, Amerika, Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea en Vaticaanstad. Deze wetswijziging is dus van belang voor voormalig geprivilegieerden die een andere nationaliteit hebben dan bovengenoemde landen.

Hulp nodig?

De immigratierecht specialisten van Kroes Advocaten Immigration Lawyers kunnen u en uw gezinsleden helpen met de transitie van een bijzondere verblijfsstatus als geprivilegieerden naar een reguliere verblijfsvergunning. Neem contact op via onze website en dan kijken we samen naar een gepaste aanpak!