Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Vereiste cooling off periode voor Intra Corporate Transferees wordt aangepast: binnenkort is deze alleen nog van toepassing nadat de maximale duur van de ICT-vergunning is bereikt

Eén van de huidige voorwaarden voor een verblijfsvergunning in Nederland voor een overplaatsing binnen een onderneming op basis van de Europese Intra Corporate Transferee Richtlijn (ICT-Richtlijn 2014/66/EU) is dat de werknemer in de voorafgaande 6 maanden niet eerder was overgeplaatst in Nederland. Als dat wel het geval is, moet de werknemer Nederland eerst verlaten voor een ‘cooling off’ periode totdat er 6 maanden zijn verstreken na de eerste overplaatsing, voordat een nieuwe ICT-aanvraag kan worden ingediend. Op 19 januari 2023 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid bekend gemaakt dat deze uitwerking van de Europese Richtlijn in het Nederlands recht niet juist is en moet worden aangepast.

Volgens de Europese Richtlijn mogen EU-landen, om het tijdelijke karakter van een overplaatsing binnen een onderneming te garanderen en misbruik te voorkomen, eisen dat er een halfjaar zit tussen het einde van een overplaatsing die de maximale duur heeft bereikt en een nieuwe aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een overplaatsing binnen een onderneming. Bij de implementatie van de ICT-Richtlijn is echter niet in de Nederlandse regelgeving opgenomen dat deze eis pas mag worden gesteld, wanneer de eerdere overplaatsing de maximale duur heeft bereikt. Het gaat om een maximumduur van 3 jaar, als het gaat om een ICT-vergunning van een leidinggevende of specialist en een maximumduur van 1 jaar, als het gaat om een ICT-vergunning van een trainee. Deze toevoeging zal alsnog in de Nederlandse regelgeving worden ogenomen.

Dat betekent dat de vereiste cooling off periode van 6 maanden niet meer van toepassing zal zijn op werknemers die in de afgelopen 6 maanden eerder waren overgeplaatst in Nederland voor een kortere periode dan de maximale duur van 3 of 1 jaar van de ICT-vergunning. Zij kunnen dus, indien zij zijn teruggekeerd naar de onderneming van waaruit ze waren uitgezonden, meteen weer een ICT-vergunning aanvragen. Verwacht wordt dat de aanpassing per 1 juli 2023 in werking zal treden.

Voor overgeplaatste werknemers die langer dan 3 jaar (of 1 jaar, als het gaat om een trainee) in Nederland willen blijven, is de ICT-vergunning niet verlengbaar. De ICT-vergunning kan wel binnen die periode worden gewijzigd naar een andere verblijfsvergunning, zoals een kennismigrantenvergunning of een Europese Blauwe Kaart.